Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady odbywania konsultacji nauczycieli

Na podstawie: art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz Statutu Zespołu Szkolno Przedszkolnego § 45 ust. 5 – 8.

 

 1. Konsultacje o których mowa W art. 42 ust 2f KN, są realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 2. Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
 3. Uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich, chęć udziału w konsultacji zgłaszają u nauczyciela, bezpośrednio ustnie (w szkole), lub za pomocą stosownego wpisu w dzienniku elektronicznym, lub w innej formie (np. telefonicznie, mailowo), wskazując termin, godzinę i rodzaj konsultacji (stacjonarnie lub zdalnie).
 4. Nauczyciel może umówić się na konsultacje, na wcześniej wskazany przez siebie
  w harmonogramie dzień i godzinę, ewentualnie na inny termin który pasuje uczniowi lub rodzicowi ucznia.
 5. Nauczyciel może w wyjątkowych sytuacjach zrealizować konsultacje w innym terminie, niż ten który został przez niego wskazany w harmonogramie.
 6. Forma zdalna konsultacji, realizowana jest w formie korespondencji w dzienniku elektronicznym, maili lub za pomocą komunikatorów internetowych
 7. Konsultacje mają charakter opinii, wyjaśnień lub porad.
 8. Konsultacje nie są realizowane w formie zajęć.
 9. Konsultacje nie podlegają ewidencji czasu pracy oraz dokumentowaniu.
 10. Czas trwania konsultacji to 60 minut.
 11. Harmonogram godzin dostępności nauczycieli zostaje opublikowany na stronie internetowej Szkoły.

Data dodania: 2022-10-21 04:11:51
Data edycji: 2022-10-21 04:14:31
Ilość wyświetleń: 768

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej