Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTRÓDZIE
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

              W związku z rozpoczęciem stosowania  z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie
  z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 50, 14-100 Ostróda reprezentowany przez dyrektora Piotra Konopkę 
  (tel. 89 646-10-46, adres e-mail: sp5ostroda@poczta.onet.pl).
 2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Jacek Pietrzyk,
  z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@um.ostroda.pl, lub telefonicznie
  (89) 642-94-30.
 3. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań szkoły i przedszkola wynikających z przepisu prawa.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Ostródzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
  to przypadków, w których Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie w/w przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
  ze względu na możliwość realizacji zadań szkoły/przedszkola, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Pliki cookies

  Strona internetowa http://sp5.zspostroda.pl/ automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

  Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.

  Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.

  Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działania strony.

  Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.

  „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.

  „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.

  Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Jak zmienić lub wyłączyć obsługę plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

  Google Chrome

  Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

  • Usuwanie plików Cookie,
  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

  Internet Explorer 6.0 i 7.0

  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Mozilla Firefox

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Data dodania: 2018-08-30 16:17:30
Data edycji: 2022-10-12 18:40:13
Ilość wyświetleń: 1503

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej