Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3, to wieloletni program na lata 2016-2020, uchwalony przez Radę Ministrów, mający na celu wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (15.000 zł pozyskała nasza szkoła).

 

Cel Główny:

  • Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Czas trwania Programu:

Program, w tym Priorytet 3 jest realizowany w latach 2016 – 2020.

Formy realizacji Programu:

  • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych.
  • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.
Data dodania: 2018-08-30 16:23:18
Data edycji: 2018-10-04 05:18:53
Ilość wyświetleń: 874

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej