Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie w zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W OSTRÓDZIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania  z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 50, 14-100 Ostróda,  reprezentowany przez dyrektora (nr tel. 89 6461046, adres e-mail: sekretariat@zspostroda.pl).
 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Jacek Pietrzyk, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@um.ostroda.pl, lub telefonicznie 089 642-94-30.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zarządzania kompleksem sportowym w tym wypełnianiu zapisów obowiązującego regulaminu jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kompleksu a także ochrony mienia. Przetwarzanie danych może odbywać się
  za pomocą systemu monitoringu, w szczególności dotyczy to przetwarzania Pani / Pana wizerunku. System monitoringu składa się z 3 kamer, obejmujących swoją rejestracją obszar boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w uzasadnionych przypadkach uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie odpowiednich przesłanek legalizujących takie udostępnienia, w tym przepisów prawa albo umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, na podstawie przepisów prawa, które obligują Administratora jako jednostkę finansów publicznych wypełniania obowiązków związanych między innymi z archiwizacją. Natomiast dane przetwarzane przez system monitoringu przetwarzane będą przez okres maksymalnie do 2 tygodni, chyba że będą musiały być przetwarzane dłużej na podstawie odrębnych przepisów, na przykład związanych
  z prowadzonym postępowaniem, przez uprawnione organy.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) dostępu do treści danych, 

  b) sprostowania danych;

  c) usunięcia danych; 

  d) ograniczenia przetwarzania danych;

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; 
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja powyższych praw determinowana jest przez wypełnienie przewidzianych ku temu przez RODO przesłanek.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wypełnienia celów wskazanych w pkt. 3.  W związku z prowadzonym monitoringiem, musi Pani/Pan zdawać sobie sprawę, żew przypadku wejścia w obszar monitorowany Pani/ Pana wizerunek zostanie zarejestrowany.
Data dodania: 2023-03-02 06:08:52
Ilość wyświetleń: 297

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej