Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Monitoring wizyjny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie prowadzi monitoring wizyjny budynku zespołu oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników zespołu, ochrony mienia zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zespół na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@um.ostroda.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie dostępny jest na stronie BIP zespołu.

Data dodania: 2018-08-29 16:19:45
Data edycji: 2020-04-14 16:24:51
Ilość wyświetleń: 786

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej