Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Ostródzie

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PRZY ZESPOLE SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM W OSTRÓDZIE

Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego którego administratorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 50, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu;
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag pracowników obiektu. Pracownikami są wszystkie osoby zatrudnione w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostródzie;
 3. Kompleks sportowy jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym. Służy do przeprowadzania treningów, rozgrywek, zawodów sportowych oraz innych aktywności sportowo – rekreacyjnych;
 4. Kompleks sportowy jest obiektem zarówno dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Grupy zorganizowane, chcące korzystać z kompleksu w określony dzień, winny skontaktować się z Sekretariatem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostródzie;
 5. Kompleks sportowy dostępny jest w pierwszej kolejności dla uczniów i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w dni zajęć szkolnych od godz. 8.00 do godz. 16.00;
 6. Kompleks sportowy dostępny jest dla wszystkich:

  a) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 w okresie od 1.09 do 31.05, oraz od godziny 16.00 do 21.00 w okresie od 1.06 do 31.08.

  b) W soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 20.00 w okresie od 1.09 do 31.05, oraz od godziny 10.00 do 21.00 w okresie od 1.06 do 31.08;
 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, pracownik kompleksu może zabronić z korzystania z obiektu;
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu sportowego, administrator nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną (100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia);
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego;
 10. Dzieci i młodzież niepełnoletnia powinna przebywać na terenie kompleksu pod opieką osoby dorosłej;
 11. Opiekun/trener, któremu zostało udostępnione boisko, odpowiada prawnie za wszystkich uczestników zajęć oraz za używane mienie;
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kompleksu sportowego zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

  a) używania butów piłkarskich z metalowymi kołkami, oraz kolców,

  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu, np. rower, skuter, deskorolka, rolki itp.,

  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

  d) wnoszenia wszelkiego rodzaju narzędzi i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,

  e) wnoszenia pojemników do rozpylania gazu oraz substancji żrących,

  f) wnoszenia materiałów pirotechnicznych,

  g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

  h) wnoszenia jakichkolwiek innych przedmiotów lub substancji, mogących spowodować szkody na mieniu lub osobach przebywających na terenie kompleksu sportowego,

  i) wprowadzania zwierząt,

  j) palenia tytoniu,

  k) zaśmiecania obiektu;
 13. Przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
 14. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt;
 15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
  z jego przeznaczeniem;
 16. Zabronione jest korzystanie z urządzeń i wyposażenia obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 17. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym;
 18. Administrator nie zapewnia utrzymania kompleksu sportowego w okresie jesienno – zimowym (np. oblodzenie, zaśnieżenie). Korzystanie z kompleksu w przypadku zaśnieżenia, będzie możliwe tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 19. Administrator zobowiązany jest do wywieszenia tablic informacyjnych dotyczących:

  a) zakazu wprowadzania zwierząt,

  b) zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów;
 20. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, w godzinach po zakończonych zajęciach lekcyjnych;
 21. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, w godzinach pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, za wyjątkiem zdarzeń dotyczących uczniów i pracowników placówki;
 22. Osoby korzystające z kompleksu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 23. Osoby naruszające regulamin podlegać będą zakazowi wstępu na obiekt;
 24. Kompleks sportowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostródzie posiada monitoring wizyjny. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego, zawarto w klauzuli informacyjnej RODO, dołączonej do niniejszego regulaminu;
 25. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostródzie;
 26. Ważne telefony:

  a)  Telefon alarmowy: 112

  b) Straż Miejska w Ostródzie:    89646 30 00
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.

  

Administrator Kompleksu Sportowego

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Ostródzie

 

Data dodania: 2023-03-02 06:02:43
Data edycji: 2023-03-02 06:09:19
Ilość wyświetleń: 280

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej