Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW KL. IV-VIII

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW KL. IV-VIII

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW KL. IV-VIII

 

Informacje na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV – VIII, wspomagających uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie z klas IV – VIII,

informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane dodatkowe, wspomagające zajęcia dla uczniów klas IV–VIII. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki dla uczniów klasy VI, VII i VIII oraz z języka polskiego, matematyki i historii dla uczniów klas IV i V.

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Będą odbywały się po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok szkolny 2021/2022.

Godzina zajęć wspomagających będzie trwać 45 minut. Każda klasa będzie maiła maksymalnie do 2 godziny zajęć wspomagających tygodniowo.

1) w przypadku klas VI, VII i VIII od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. zaplanowano zajęcia wspomagające w ilościach:

Język polski – 8h

Matematyka – 7h

2) w przypadku klas V od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. zaplanowano zajęcia wspomagające w ilościach:

Język polski – 5h

Matematyka – 5h

Historia – 5h

3) w przypadku klas IV od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. zaplanowano zajęcia wspomagające w ilościach:

Język polski – 3h

Matematyka – 3h

Historia – 2h

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 3 września 2021 roku. Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy po 01.09.2021 lub do sekretariatu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Druk deklaracji będzie rozdany 01.09.2021 uczniom przez wychowawcę lub można go pobrać poniżej i po wypełnieniu przekazać do sekretariatu do dnia 3 września 2021 roku.

 

Data dodania: 2021-08-26 08:29:15
Data edycji: 2021-08-26 08:45:19
Ilość wyświetleń: 212

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej