Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkolny zestaw podręczników na rok 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na I i II etap edukacyjny obowiązujący
w roku szkolnym 2020/2021 
w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostródzie

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik

Ćwiczenia

Wydawnictwo:

podręcznika
ćwiczeń

Autor

Tytuł

Autor

Tytuł

1

A, B

 

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 1,  cześć 1-4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
i matematyczna.

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka.

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

 

Michał Kęska

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wielka Przygoda. Klasa 1, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Wielka Przygoda. Klasa 1, część 1-4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-4

Informatyka Klasa 1 -  zeszyt ćwiczeń z CD

Muzyka - zeszyt ćwiczeń z CD

Teczka artysty Klasa 1

NOWA ERA

Język angielski

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger and friends 1 - podręcznik

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger and friends 1 - ćwiczenia

MACMILLAN

Religia

Ks.dr R. Szewczyk

dr A. Frączak

W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

Część 1 i 2

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

2

A, B

Edukacja wczesnoszkolna

Karina Mucha, Anna Stelmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja

Podręcznik polonistyczno-społeczny
cz. 1 i 2,

K. Mucha,
A. Stelmach-Tkacz
J. Wosianek

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne
cz. 1 i 2

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze cz. 1 i 2

MAC

Język angielski

Jennifer Heath, R. Adlard with D. Sikora-Banasik and M. Mrozik

Hello explorer 2

J. Heath, R. Adlard with D. Sikora-Banasik, M. Mrozik

Hello explorer 2

Nowa Era

Religia

Ks. dr R. Szewczyk

dr A. Frączak

A oto Ja jestem
z wami
(część 1 i 2)

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

 3

A, B

 

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Stelmach-Tkacz

Karina Mucha

Joanna Wosionek

Oto ja (cz.1 i 2)

podręcznik polonistyczno-społeczny

A. Stelmach-Tkacz
K. Mucha
J. Wosionek

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze (cz.1 i 2)

MAC

Język angielski

Jennifer Heath, Rebecca Adlard Dorota Sikora-Banasik Marta Mrozik

Hello Explorer 3

Jennifer Heath,
R. Adlard,
D. Sikora-Banasik, M. Mrozik

Hello Explorer 3

NOWA ERA

Religia

R. Szewczyk

dr A. Frączak

Kto spożywa moje Ciało, ma życie

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

Część 1 i 2

Wydawnictwo Diecezjalne-Olsztyn – ćwiczenia

Przyjdź Jezu-ilustrowany Mały Katechizm. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi
i Komunii Świętej

Wydawnictwo Katechetyczne -podręcznik

4
A, B

Język polski

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2020–2022

praca zbiorowa (nowa edycja)

NOWE Słowa na start! 4” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

Język angielski

Jennifer Heath, Michele Crawford Maria Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 4

podręcznik

Jennifer Heath, Michele Crawford Maria Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 4

zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Historia

Grzegorz Wojciechowski, Bogumiła Olszewska

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Nowa edycja 2020-2022

T. Maćkowski,

B. Olszewska,

W. Surdyk - Fertsch

Wczoraj i dziś

Nowa edycja 2020-2022

NOWA ERA

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

Matematyka
z kluczem

cz. 1 i 2

M. Braun

A. Mańkowska

Matematyka
z kluczem 4

(jedna część)

NOWA ERA

Przyroda

M. Marko-Worłowska
F. Szlajfer
J. Stawarz

Tajemnice przyrody
Nowa edycja 2020-2022

J. Golonko,
U. Moździarz,
I. Wróbel,
J. Stawarz

Tajemnice przyrody

Nowa edycja 2020-2022

NOWA ERA

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla kasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla kasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla kasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Religia

M. Czyżewski

 

Jestem chrześcijaninem.

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Technika

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

 

NOWA ERA

5

 

Język polski

M. Derlukiewicz

Anna Klimowicz

Nowe słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

 

NOWA ERA

Język angielski

Jennifer Heath,
Michelle Crawford

Junior Explorer 5

Podręcznik

Sue Clarke

Junior Explorer 5

zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Historia

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś
Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły  podstawowej

 

 

NOWA ERA

Matematyka

M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Matematyka
z kluczem
Klasa 5,
część 1 i 2

M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Matematyka
z kluczem 5

(jedna część)

NOWA ERA

Biologia

M. Sęktas,
J. Stawarz

Puls życia 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Holeczek,
J. Pawłowska,
J. Pawłowski

Puls życia

NOWA ERA

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kamila Skomoroko

Planeta Nowa

NOWA ERA

Technika

Lech Łabecki
Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki
Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowe

 

 

NOWA ERA

Religia

ks. M. Czyżewski,
ks. dr M. Polny,
D. Kornacka,
dr M. Małek,
siostra M. Ujazdowska

 

Bóg nas szuka

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Plastyka

 

J. Lukas

K. Onak

 Do Dzieła!
Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to
Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

6
A, B

Język polski

Anna Klimowicz,
Marlena Derlukiewicz

Nowe słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Język angielski

Jennifer Heath,
Michelle Crawford,
Marta Mrozik,
Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 6

Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Junior Explorer

NOWA ERA

Historia i społeczeństwo

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

 

 

NOWA ERA

Matematyka

M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Matematyka
z kluczem
Klasa 6,
część 1 i 2

M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Matematyka z kluczem 6

(jedna część)

NOWA ERA

Geografia

Tomasz Rachwał,
Roman Malarz,
Dawid Szczypiński

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Kamila Skomoroko

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

Biologia

M. Sęktas,
J. Stawarz

Puls życia 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Holeczek,
J. Pawłowska
J. Pawłowski

Puls życia

NOWA ERA

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

Religia

M. Czyżewski

 

Wierzę w święty Kościół powszechny.

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Technika

Lech Łabecki
Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
A, B

Język polski

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Nowe słowa na start! 7

Nowa edycja 2020–2022

 

 

 

NOWA ERA

Język angielski

Angela Bandis,
Diana Shotton,
Katrina Gormel

Teen Explorer New 7

podręcznik

Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormel

Teen Explorer 7

zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Język niemiecki

A. Kubicka,
J. Betleja,
K. Bizukojć

Magnet smart 1

podręcznik

E. Żuławińska,

D. Machowiak

Magnat smart 1

zeszyt ćwiczeń

Lektorklett

Historia

Jarosław Kłaczkow
Anna Łaszkiewicz
Stanisław Roszak

Wczoraj i dziś 7

Nowa edycja 2020–2022

 

 

NOWA ERA

Matematyka

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Matematyka
z kluczem 7

M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Matematyka z kluczem 7

(jedna część)

NOWA ERA

Fizyka

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny-Różańska

Spotkania
z fizyką 7

 

 

NOWA ERA

Biologia

M. Jefimow

Puls życia 7

Nowa edycja 2020–2022

J. Holeczek

B. Januszewska-Hasiec

Puls życia

NOWA ERA

Geografia

Roman Malarz
Mariusz Szubert

Planeta Nowa 7

Justyna Knopik

Maria Kucharska

Ryszard Przybył

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 7

Nowa edycja 2020–2022

 

 

NOWA ERA

Plastyka

Marta Ipczyńska
Natalia Mrozkowiak

Do dzieła! 7

 

 

NOWA ERA

Muzyka

Monika Gronek
Grażyna Kolbach

Lekcja muzyki 7

 

 

NOWA ERA

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! 7

 

 

NOWA ERA

Religia

P. Tomasik

Twoje Słowo światłem na mojej drodze.

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Język polski

J. Kościerzyńska,
M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska- Szulc

Nowe słowa na start! 8

 

 

NOWA ERA

Język angielski

Angela Bandis,
Diana Shotton

Teen Explorer kl. 8

Philip McElmuray

Teen Explorer kl. 8

zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Język niemiecki

Giorgio Matta

Magnet smart 2

E. Żóławińska,

B. Ćwikowska,

A. Fischer,

J. Betleja

Magnet smart 2

Lektorklett

Historia

Robert Śniegocki
Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś 8

 

 

NOWA ERA

Matematyka

Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska

Matematyka
z kluczem 8

 

 

NOWA ERA

Fizyka

G. Francuz- Ornat,

T. Kulawik,

M. Nawrotny-Różańska

Spotkania
z fizyką 8

 

 

NOWA ERA

Geografia

Tomasz Rachwał, 
Dawid Szczypiński

Planeta Nowa 8

Ryszard Przybył

Planeta Nowa- zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

Chemia

J. Kulawik

Chemia Nowej Ery 8

 

 

NOWA ERA

Biologia

B. Sągin
A. Boczarowski
M. Sęktas

Puls życia 8

B. Sągin

A. Boczarowski

M. Sęktas

Puls życia

NOWA ERA

Informatyka

Koba Grażyna

Lubię to! 8

 

 

NOWA ERA

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Stoma

Żyję i działam bezpiecznie

 

 

NOWA ERA

Wiedza
o społeczeństwie

I. Janicka,
A. Janicki,
A. Kucia- Maćkowska,
T. Maćkowski

Dziś i Jutro

 

 

NOWA ERA

Religia

P. Tomasik

Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Data dodania: 2018-08-30 16:17:20
Data edycji: 2021-01-14 20:43:11
Ilość wyświetleń: 541

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej